Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi,

Na mijn reactie op je eerste voorstel Rob, heb ik niks meer gehoord.
Dat was pas ijzige stilte. Nu ken ik je niet persoonlijk, in 'dat geval is
communiceren via mail lastig, tenminste dat geldt voor mij.

Ik organiseer graag, mijn vragen van destijds gelden nog steeds:
- wat is het doel
- wat is het doelpubliek
- wat willen bereiken
Afhankelijk van de antwoorden zijn er een of meerdere sessies
te organiseren.

Groeten,

Luc


Op 22 januari 2017 om 18:17 schreef H.C. van der Burg <
henk@oasisevenementen.nl>:

Nee, hoor. Ik heb aangegeven hier wel tijd in te willen steken.

Groetjes, Henk.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Rob Westein [mailto:rwestein@planet.nl]
Verzonden: zondag 22 januari 2017 11:25
Aan: discuss@nl.libreoffice.org
Onderwerp: Re: [nl-discuss] Organiseren LO Meetings

ijzige stilte...


On 20-01-17 13:27, Rob Westein wrote:
Even een nieuw bericht over het organiseren van LO meetings Vorig jaar
had ik het genoegen een eerste meeting te organiseren. De wijze waarop
ik dat gedaan had werd niet door iedereen gewaardeerd, maar deed dit
vooral om input te krijgen voor de meeting.
De meetings zijn nl
voor en door LO gebruikers en ik dacht het door het in de groep te
gooien ik wel enige reactie te krijgen.
Uiteindelijk toch
een leuke meeting gehad en mijn bedoeling was om snel weer een meeting
te organiseren. Heb daarom weer een oproepje geplaatst met een vraag
om ideeen en hulp… daar is echter nul reactie opgekomen.
Inmiddels heb ik ook
wat minder tijd tot mijn beschikking en ben ik echt op zoek naar
mensen die mee kunnen denken/helpen om leuke meetings te organiseren.
We hebben volgens
mij best wel wat mensen rondlopen die een meeting willen organiseren,
dus waarom niet een groepje / commissie of hoe je het ook wilt noemen,
maken die de organisatie van meetings op zich neemt?
Eens in de zoveel
tijd een brainstorm sessie houden via Hangout/Jitsi oid moet toch wel
mogelijk zijn om leuke meetings te organiseren. Toch?
Dus de ultieme vraag
hier is: wie wil deelnemen aan organisatie groepje???Groet, Rob
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted

--
This email was Malware checked by OasisUTM system

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
Luc Castermans
mailto:luc.castermans@gmail.com

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.