Date: prev next · Thread: first prev next last


Nee, hoor. Ik heb aangegeven hier wel tijd in te willen steken.

Groetjes, Henk.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Rob Westein [mailto:rwestein@planet.nl] 
Verzonden: zondag 22 januari 2017 11:25
Aan: discuss@nl.libreoffice.org
Onderwerp: Re: [nl-discuss] Organiseren LO Meetings

ijzige stilte...


On 20-01-17 13:27, Rob Westein wrote:
Even een nieuw bericht over het organiseren van LO meetings Vorig jaar 
had ik het genoegen een eerste meeting te organiseren. De wijze waarop 
ik dat gedaan had werd niet door iedereen gewaardeerd, maar deed dit 
vooral om input te krijgen voor de meeting.
De meetings zijn nl
voor en door LO gebruikers en ik dacht het door het in de groep te 
gooien ik wel enige reactie te krijgen.
Uiteindelijk toch
een leuke meeting gehad en mijn bedoeling was om snel weer een meeting 
te organiseren. Heb daarom weer een oproepje geplaatst met een vraag 
om ideeen en hulp… daar is echter nul reactie opgekomen.
Inmiddels heb ik ook
wat minder tijd tot mijn beschikking en ben ik echt op zoek naar 
mensen die mee kunnen denken/helpen om leuke meetings te organiseren.
We hebben volgens
mij best wel wat mensen rondlopen die een meeting willen organiseren, 
dus waarom niet een groepje / commissie of hoe je het ook wilt noemen, 
maken die de organisatie van meetings op zich neemt?
Eens in de zoveel
tijd een brainstorm sessie houden via Hangout/Jitsi oid moet toch wel 
mogelijk zijn om leuke meetings te organiseren. Toch?
Dus de ultieme vraag
hier is: wie wil deelnemen aan organisatie groepje???Groet, Rob
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

--
This email was Malware checked by OasisUTM system

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.