Date: prev next · Thread: first prev next last


En ter aanvulling.
Het is een klein groepje die de schouders er vaak onder zet.
Met dank aan Cor, Leo en Rob. En ook aan Luc en Hans.

Gr, Kees

Op 20 januari 2017 om 12:00 schreef Kees Kriek <kees538@gmail.com>:

Het zou jammer zijn als je budget krijgt en je vindt niemand die tijd (en
zin) heeft om het op poten te zetten. Ook bij mij is tijd vaak een probleem.
Als je de reactie op de vraag die Rob stelde om bij te dragen aan het
organiseren van een gebruikersbijeenkomst als leidraad neemt, dan is de
kans groot dat je er (nagenoeg) alleen voor staat.

Groetjes, Kees

2017-01-20 11:44 GMT+01:00 hdv@gmail <hdv.jadev@gmail.com>:

On 2017-01-20 11:26, Cor Nouws wrote:
hdv@gmail wrote on 20-01-17 10:06:

Even off-list. Mocht het niet lukken met de fondsenaanvraag, dan zou ik

Dank je Hans! Sympathiek. Geld is niet het grootste probleem. Vooral
mensen die er tijd in stoppen ;)

Heel herkenbaar. Tijd is ook altijd mijn "zwakke punt".

Grx HdV


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreof
fice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.