Date: prev next · Thread: first prev next last
Beste mensen,

Al enige tijd is er http://ask.libreoffice.org/
Ik ben benieuwd of er onder jullie zijn die daarmee ervaring hebben, en
zo ja, wat die zijn.

Ik heb het een aantal keren gebruikt. Gebruik hetook om af en toe dingen op te zoeken. Het voordeel 
van asklibreoffice is de mogelijkheid om plaatjes toe te voegen. Kan het uileggen van een probleem 
of oplossing illustreren. Volgens mij kunnen er geen bestanden worden gekoppeld, en dat is wel iets 
wat ik mis in de mailing lijsten...
/rob-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.