Date: prev next · Thread: first prev next last


On 2016-08-31 08:30, Cor Nouws wrote:
Beste mensen,

Al enige tijd is er http://ask.libreoffice.org/
Ik ben benieuwd of er onder jullie zijn die daarmee ervaring hebben, en
zo ja, wat die zijn.
Er zijn trouwens ook versies voor diverse andere talen.

Hai Cor,

Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er zelf nooit bewust naartoe ga. Soms kom ik
er trouwens wel op uit als ik via Google wat specifieks opzoek. De bruikbaarheid
van de antwoorden wisselt vrij sterk (voor zover mijn kleine steekproef een goed
beeld geeft), maar dat heb je altijd met dit soort diensten, dus dat is zeker
niet als een negatief punt bedoeld.

Grx HdV


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.