Date: prev next · Thread: first prev next last


Een voordeel van een ask.-forum is dat vragen die niet direct
gerelateerd zijn, apart kunnen worden gezet en zo duidelijker te vinden
zijn voor anderen weer ;)

Wim ter Haar wrote on 01-09-16 15:41:
Ik kijk er niet meer op. Ik vind de zoekopdracht lastig. Ben opzoek naar de
oplossing om via LO Writer een document als bijlage te verzenden. Dit gaat
niet.
Ik heb dit met OO geprobeerd en daar gaat het wel


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.