Date: prev next · Thread: first prev next last


Cor Nouws,

Op woensdag 31 augustus 2016, om 8:30 uur, schreef u met als onderwerp "[nl-users] je mening over 
ask.libreoffice ..".

Beste mensen,

Al enige tijd is er http://ask.libreoffice.org/
Ik ben benieuwd of er onder jullie zijn die daarmee ervaring hebben, en
zo ja, wat die zijn.
Er zijn trouwens ook versies voor diverse andere talen.

[ reageer je op deze mail, doe het dan bvk naar beide lijsten, dan ziet
iedereen alle reacties .. ]

vr. groet,
Cor


Gebruikt het eijgenlijk niet, of ik moet er op terecht komen via een
zoekopdracht via Google.
Ik gebruik liever deze E-maillijsten.


Met vriendelijke groeten,

Piet Jan Koeleman.


-- 
Elektrotechniek, een vak met spanning.
http://www.jkoeleman.nl
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.