Date: prev next · Thread: first prev next last


Op 1 september 2016 11:11 schreef Winfried Donkers <
W.Donkers@dci-electronics.nl>:

Ik denk dat als er een Nederlandse versie zou zijn dat veel meer mensen
het zouden gebruiken.

Probleem van een Nederlandse versie is wel dat alle informatie van de
Engelse niet beschikbaar is, dus dat je een veel kleinere groep van
vragenstellers en vraagbeantwoorders heb


Heb je helemaal gelijk in. We zouden helemaal opnieuw moeten beginnen.


En de meeste experts van LibreOffice beheersen de Nederlandse taal niet
(expert zoals getoond in https://wiki.documentfoundation.org/FindTheExpert
).


We hebben ook Nederlandstalige experts hoor :-)


Winfried

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.