Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Rob,

Rob Westein wrote on 01-01-16 14:48:

Het menu van de site blijkt iets te groot te zijn waardoor de site op
schermen met lagere resolutie niet correct wordt weeggegeven.

Hoe kun je dat testen?

Ik kan echter niet bij de CSS van het menu om fonts aan te passen.

Zie het ook niet en vind niks in de Help van Silverstripe.

Heb al een mail gestuurd naar de website maillist, maar helaas nog geen
antwoord gekregen over hoe ik de eigenschappen van het menu kan aanpassen.

Is die mail aangekomen? Ik zie hem nog niet in mijn folder met de
website-mailinglijst. Misschien in de moderatie-rij beland?
Ben in ieder geval benieuwd!

groet,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.