Date: prev next · Thread: first prev next last


Op 19 december 2015 09:27 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

Hoi hoi,

Ola :-)


Heb gisteravond een groot deel even doorgelopen. Van boven af t/m
mailinglijsten. Wat dingen aangepast en ook wat gesneden in het wat erg
wollige taalgebruik - ik vind de Engelse versie persoonlijk redelijk
over de top :)


Ik heb van de week ook nog wat teksten doorgelopen en kleine foutjes er uit
gehaald. En soms inderdaad de Engelse tekst wat "gematigd".


Zullen we live gaan :) ?
Is er iemand die al weet wat we daarvoor moeten doen?


Volgens mij zijn we daar wel aan toe. Ik dacht dat we alles op gepubliceerd
moesten zetten en volgens mij staat alles nu zo.
Om live te gaan moet Rob dacht ik een verzoek doen aan webbeheer om de link
om te zetten.

Groeten, Kees


groet,
Cor

Rob Westein wrote on 06-12-15 15:45:
de inhoud van velden waar 0.00 in staat vervangen door 0. Probleem is
dan opgelost.


--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


<https://www.avast.com/?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Dit
e-mailbericht is verzonden vanaf een virusvrije computer die wordt
beschermd door Avast.
www.avast.com
<https://www.avast.com/?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#151b963b18b30adb_DDB4FAA8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.