Date: prev next · Thread: first prev next last


Ben nu wat pagina's aan het publiceren... kom toch nog rare vertalingen tegen:

OwnCloud = EigenCloud bijvoorbeeld.

Moet het gewoon OwnCloud blijven?
/Rob


Op 20-12-15 om 14:04 schreef Rob Westein:
Het menu zoals het nu is past goed op het scherm... zie geen probleem hierin. Alleen de tekst op de header afbeeldingen die voorbijschuiven kan iets korter, eerste en laatste letter vallen weg.

/Rob

Op 20-12-15 om 10:25 schreef Rob Westein:
Ik kan ook wat doen... eerst maar even kijken hoe het eruit ziet en wat er precies aangepast moet worden.
/Rob

Op 19-12-15 om 21:25 schreef Cor Nouws:
Rob Westein wrote on 19-12-15 09:59:

Er moet nog wat men het menu gebeuren: zie hieronder tekst van Christian:
....
Dank je Rob. Nuttig :)
Ik probeer morgen even een moment te vinden om weer wat aan de site te doen.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.