Date: prev next · Thread: first prev next last


de inhoud van velden waar 0.00 in staat vervangen door 0. Probleem is dan opgelost.

Overigens heb ik de afgelopen tijd weinig gelegenheid gehad om aan de website te werken. Ik hoop dat ik komende week wat meer kans daartoe heb.
/Rob

Op 06-12-15 om 13:03 schreef Cor Nouws:
Hoi Kees, *,

Kees Kriek wrote on 04-12-15 11:05:
Ik heb ook nog wat pagina's onder 'Over ons' vertaald. Naast wat technische
pagina's over licenties, certificatie e.d lijkt mij alles klaar om life te
gaan.
Ik kijk nog even wat pagina's na. Maar bij het opslaan wordt vaak de
fotoshuffer getoond met een melding " '0.00' is geen getal, enkel
getallen worden door dit veld geaccepteerd, '0.00' is geen getal, enkel
getallen worden door dit veld geaccepteerd. "

Had ik daar hier al niets eens uitleg over gezien?

groetjes,
Cor


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.