Date: prev next · Thread: first prev next last


Rob Westein wrote on 20-12-15 14:04:
Het menu zoals het nu is past goed op het scherm... zie geen probleem
hierin.
Alleen de tekst op de header afbeeldingen die voorbijschuiven kan iets
korter, eerste en laatste letter vallen weg.

Wat bedoel je precies Rob?
Ik kijk naar de home-pagina en de kop-teksten die daar over de plaatjes
komen, die horizontaal langsschuiven.
Ik zie daarvan in de voorbeeld-functie wel dat het pijltje links over de
pagina/tekst alt, maar bij de life-versie vd internationale site is dat
niet, dus ik vermoed dat het life goed gaat.-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.