Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen

Aan de handleidingen voor Writer 4.2 is het hoofdstuk "Writer aanpassen"
toegevoegd. In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u menu's kunt aanpassen, door
er bijvoorbeeld opdrachten aan toe te voegen, maar ook uw eigen menu's te
maken. Ook het aanpassen en maken van werkbalken is mogelijk. Daarnaast
kunt u sneltoetsen aanpassen en ook nieuwe maken. Verder wordt er
beschreven hoe u macro's aan gebeurtenissen kunt toevoegen en hoe u
functionaliteiten kunt uitbreiden met extensies.

Met dank aan Pieter Kristensen voor zijn bijdragen.

De handleidingen zijn  te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groet,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.