Date: prev next · Thread: first prev next last


Hi Joren,

Joren De Cuyper wrote (09-12-12 12:55)

Ik heb zonet libreoffice 4.0 beta 1 gedownload en geïnstalleerd
(besturingssysteem = Mac OS X 10.8.2). Ik merk op dat de installatie van
het taalpakket in het Engels is.

Hmm..

Het opstarten gaat vlekkeloos. Ook zie ik een 'onvertaald' woord:
[...]
Ligt dit aan ons, of is dit een fout in Pootle?

Ik vermoed dat de vertaling gewoon nog niet af is.
Zijn er lezers hier die daar een beetje tijd voor hebben binnenkort? Of al mee bezig zijn?

Verder weet ik ook niet waar ik die instructies/vertaling
van de dialoog kan terugvinden voor het vertalingspakket.

Hmm, wat bedoel je precies?

vr. groet,
Cor--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.