Date: prev next · Thread: first prev next last


Hi Pieter,

pieter kristensen wrote (10-12-12 08:03)
En zoals het eruit ziet zal ook de versie 4.0 geen 3d dia-overgangen krijgen voor
Windows. Dat vind ik een gemiste kans uit marketing oogpunt.

Code groeit nog steeds niet aan de boom. Tenminste niet in mijn tuin :-)
Ik bewonder je enthousiasme voor die 3D overgangen. Is het een idee om dat te gebruiken om links en rechts in je omgeving te informeren, of er iemand is die iemand kent... die daarmee kan helpen. Kan maar zo dat je via via iemand tegenkomt die dat ook ├Ęcht kan, maar nog nooit van het plan had gehoord. :-) Is toch een leuke manier van je energie gebruiken?

vr. groeten,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.