Date: prev next · Thread: first prev next last


J.A. de Vries wrote (14-08-12 09:32)

Oeps. Kees wees me erop dat je geen bijlages naar de lijst kunt sturen.
Dat was nog helemaal niet tot me door gedrongen.

Ja goed voor ieder om zicht te realiseren!

Is dus met deze en de vorige vertaling (van de nieuwe features)
misgegaan. Ik stuur wel steeds een CC naar Cor, omdat ik weet dat hij de
boel vaak verwerkt. Ben ik in dit geval dus blij mee, want anders zou de
tijd die ik erin heb gestopt voor niets zijn geweest.

Je bedoelt dat je zelf geen kopie bewaart ;-) ?!

Toch is het wel een punt: voor diegenen die geen online dropbox
beschikbaar hebben, maar wel een bijdrage willen leveren is het soms
nodig iets met opmaak en/of van grotere omvang aan te bieden. Soms is
een document daar toch echt het beste middel voor.

Eens.

Wat doen jullie in dat soort situaties?

Gewoon zoals jij deed: een document apart naar de betreffende personen zenden.

Waarschijnlijk toch ergens een account bij een
gratis dienst voor online storage aanmaken, maar ik heb enige aversie
tegen dat soort diensten (noem het maar een beroepsdeformatie). De
content dan maar via HTML-mail aanbieden via de lijst? Of wordt ook dat
niet geaccepteerd? Ik hoor jullie idee├źn graag.

Ontwikkelaars plakken wel code, logs e.d in pastebin.
En je ziet ook wel diensten die worden gebruikt voor het posten van schermafdrukjes om even iets te verduidelijken. Maar verders komt het volgens mij inderdaad niet vaak voor dat diensten als DropBox worden gebruikt.

vr. groeten,
Cor
--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.