Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo Kees,

Kees Kriek wrote (05-08-12 09:27)

Ik heb een tijdje terug de releasecandidaad van 3.6 geïnstalleerd en kwam
er (te laat)  achter dat mijn huidige 3.5 werd overschreven.
Na wat uitleg over het naast elkaar installeren via deze mail-lijst en het
opzoeken van de info op de LibO site kwam ik er achter dat dit vrij
technisch is voor een Windows omgeving. Niet echt iets voor leken.

Hmm. Ik denk dat als er een duidelijke Nederlandse handleiding met evt de nodige schermafdrukken is, het nog wel meevalt. Als ik me goed herinner moet je één of twee keer een commando intypen... Dat moet wellicht te overzien zijn.
Dus stap één zou zijn om deze
   http://wiki.documentfoundation.org/Installing_in_parallel
te vertalen.

Nu heb je bij andere software vaak de mogelijkheid om tijdens de het
installeren de installatie-directory aan te passen.
Tijdens het installatie-proces krijg je te zien waar de software
geïnstalleerd wordt en kan dit eventueel aangepast worden.
Is dit voor LibO ook mogelijk?

Je doet dat bij LibreOffice ook via Aangepaste installatie, die je via de opdrachtregel start. Je hebt het programma dan wel op een andere plaats, maar er zijn twee andere zaken die een rol spelen:
- de plaats van de gebruikers-registry voor de extra installatie moet
  worden aangepast.
  Anders zou in dit geval 3.6.0 gebruik maken van dezelfde directory
  als 3.5.x. en dat geeft problemen.
- je moet kunnen regelen of de bestandsassociaties worden gezet voor de nieuwe versie of niet.

Dat zou het naast elkaar installeren van versies veel makkelijker maken.

Misschien is het wel mogelijk om het hele installatiescript aan te passen, zodat er via het gewone venster voor een complete paralelle installatie kan worden gekozen?!


vr. groet,
Cor

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.