Date: prev next · Thread: first prev next last


On 2012-08-05 14:41, Kees Kriek wrote:
Hoi Cor en Hans.

Dank voor jullie reactie

opzoeken van de info op de LibO site kwam ik er achter dat dit vrij
technisch is voor een Windows omgeving. Niet echt iets voor leken.

Hmm. Ik denk dat als er een duidelijke Nederlandse handleiding met evt
de nodige schermafdrukken is, het nog wel meevalt. Als ik me goed
herinner moet je één of twee keer een commando intypen... Dat moet
wellicht te overzien zijn.


Voor jou kan dit gesneden koek zijn, maar voor een leek is dit toch wat
lastiger. Twee keer een commando intypen is voor een leek twee keer teveel.
Het begint al met het uitpakken van de executable van het
installatie-programma en dan het opstarten van het dos-scherm en de
commando's zelf nog. Dat is (lijkt mij) voor een gemiddelde gebruiker al
teveel.


Dus stap één zou zijn om deze
   http://wiki.documentfoundation.org/Installing_in_parallel
te vertalen.

Als het geen probleem is dat ik er pas over een week aan kan beginnen,
dan wil ik wel een poging wagen. Het zou dan wel verstandig zijn anderen
met een Windows- of Mac-versie er inhoudelijk naar te laten kijken, want
ik beschik niet over die 2 platformen. Ik kan dus niet zo eenvoudig de
Nederlandse benamingen voor de interface-elementen binnen die OS-en
opzoeken.


Lijkr me een goed plan Hans. Als het er een keer is, dan is het probleem
voorgoed opgelost en maakt het voor de gemiddelde gebruiker simpeler
verschillende versies naast elkaar te installeren. Of ben ik de enige die
hier problemen mee heeft?

Vriendelijke groet, Kees

Hallo Kees,

Bijgevoegd het concept van de vertaling. In de kantlijn staan
opmerkingen voor zaken die nog nagelopen dienen te worden. Maar goed, de
eerste versie is er.

Grx HdV

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.