Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo

Ik heb een tijdje terug de releasecandidaad van 3.6 geïnstalleerd en kwam
er (te laat)  achter dat mijn huidige 3.5 werd overschreven.
Na wat uitleg over het naast elkaar installeren via deze mail-lijst en het
opzoeken van de info op de LibO site kwam ik er achter dat dit vrij
technisch is voor een Windows omgeving. Niet echt iets voor leken.
Nu heb je bij andere software vaak de mogelijkheid om tijdens de het
installeren de installatie-directory aan te passen.
Tijdens het installatie-proces krijg je te zien waar de software
geïnstalleerd wordt en kan dit eventueel aangepast worden.
Is dit voor LibO ook mogelijk?
Dat zou het naast elkaar installeren van versies veel makkelijker maken.

Groeten, Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.