Date: prev next · Thread: first prev next last


On 2012-08-05 14:41, Kees Kriek wrote:

Als het geen probleem is dat ik er pas over een week aan kan beginnen,
dan wil ik wel een poging wagen. Het zou dan wel verstandig zijn anderen
met een Windows- of Mac-versie er inhoudelijk naar te laten kijken, want
ik beschik niet over die 2 platformen. Ik kan dus niet zo eenvoudig de
Nederlandse benamingen voor de interface-elementen binnen die OS-en
opzoeken.


Lijkr me een goed plan Hans. Als het er een keer is, dan is het probleem
voorgoed opgelost en maakt het voor de gemiddelde gebruiker simpeler
verschillende versies naast elkaar te installeren. Of ben ik de enige die
hier problemen mee heeft?

Oeps. Kees wees me erop dat je geen bijlages naar de lijst kunt sturen.
Dat was nog helemaal niet tot me door gedrongen.

Is dus met deze en de vorige vertaling (van de nieuwe features)
misgegaan. Ik stuur wel steeds een CC naar Cor, omdat ik weet dat hij de
boel vaak verwerkt. Ben ik in dit geval dus blij mee, want anders zou de
tijd die ik erin heb gestopt voor niets zijn geweest.

Toch is het wel een punt: voor diegenen die geen online dropbox
beschikbaar hebben, maar wel een bijdrage willen leveren is het soms
nodig iets met opmaak en/of van grotere omvang aan te bieden. Soms is
een document daar toch echt het beste middel voor. Wat doen jullie in
dat soort situaties? Waarschijnlijk toch ergens een account bij een
gratis dienst voor online storage aanmaken, maar ik heb enige aversie
tegen dat soort diensten (noem het maar een beroepsdeformatie). De
content dan maar via HTML-mail aanbieden via de lijst? Of wordt ook dat
niet geaccepteerd? Ik hoor jullie idee├źn graag.

Grx HdV

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.