Date: prev next · Thread: first prev next last


On 2012-08-05 09:53, Cor Nouws wrote:
Hallo Kees,

Kees Kriek wrote (05-08-12 09:27)

Ik heb een tijdje terug de releasecandidaad van 3.6 geïnstalleerd en kwam
er (te laat)  achter dat mijn huidige 3.5 werd overschreven.
Na wat uitleg over het naast elkaar installeren via deze mail-lijst en
het
opzoeken van de info op de LibO site kwam ik er achter dat dit vrij
technisch is voor een Windows omgeving. Niet echt iets voor leken.

Hmm. Ik denk dat als er een duidelijke Nederlandse handleiding met evt
de nodige schermafdrukken is, het nog wel meevalt. Als ik me goed
herinner moet je één of twee keer een commando intypen... Dat moet
wellicht te overzien zijn.
Dus stap één zou zijn om deze
   http://wiki.documentfoundation.org/Installing_in_parallel
te vertalen.

Als het geen probleem is dat ik er pas over een week aan kan beginnen,
dan wil ik wel een poging wagen. Het zou dan wel verstandig zijn anderen
met een Windows- of Mac-versie er inhoudelijk naar te laten kijken, want
ik beschik niet over die 2 platformen. Ik kan dus niet zo eenvoudig de
Nederlandse benamingen voor de interface-elementen binnen die OS-en
opzoeken.

Grx HdV


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.