Date: prev next · Thread: first prev next last


On woensdag 25 januari 2012 08:48:49 H.C. van der Burg wrote:
Op 25-1-2012 8:19, Luc Castermans schreef:
Op 24 januari 2012 22:21 heeft Freek de Kruijf<f.de.kruijf@gmail.com>

het volgende geschreven:
Ik heb zojuist in Pootle de vertaling van de UI, Help en WWW op 100%
gekregen. Nu de fouten eruit halen!! Dat kan prima in Pootle, maar ook
via deze lijst als je daar niet in thuis bent.

Goed werk!   Moet er verder nog iets gebeuren?

Zoals Freek al aangeeft: de fouten eruit halen, bij voorkeur via Pootle
en anders via deze lijst. Ik ben momenteel begonnen met het "bijwerken"
van de helpbestanden van Calc.
Daar kom ik het onderstaande probleem tegen en weet niet op welke wijze
dat opgelost moet worden.
Bij "adressering, automatisch" wordt een helpbestand geopend, waar een
voorbeeldtabel in behoort te staan. Deze tabel is niet aanwezig. Er
staat alleen een pictogram weergegeven, waarin de tekst "vnd.sun.sta" te
lezen is.
Mogelijk dat iemand aan kan geven op welke wijze dit euvel verholpen
dient te worden, zal waarschijnlijk iets zijn dat niet op de juiste
wijze naar een bestaande tabel verwezen wordt.

Hoe is dat in de Engelse versie? Staat daar wel die tabel.
Ik heb even gezocht met "adressering, automatisch" in Doeltekst op Pootle 
terwijl Help van 3.5.x was geselecteerd en niets raars gevonden; kwam twee 
keer voor. Ik heb 3.5 nog niet op mijn systeem.

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.