Date: prev next · Thread: first prev next last


Op 22-01-12 11:02, H.C. van der Burg schreef:
Gisteren hebben we met 4 personen de versie LibreOffice 3.5.0. RC1 bekeken. Daar zijn wat bugs uitgekomen, die direct als bug gemeld zijn. Ik heb mij voornamelijk beziggehouden met de helpbestanden uit deze versie. De onvolkomenheden die hieruit voort komen zijn mijns inziens niet als bug aan te merken. Ik denk dat deze onvolkomenheden beter in Pootle hersteld kunnen worden. Ik ga er dan vanuit dat deze wijzigingen in de volgende versie van 3.5 worden meegenomen. Indien dat onjuist is dan hoor ik dat graag even.

Hoi Henk,

Lijkt mij prima om meteen in Pootle aan het werk te gaan.

Luc


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.