Date: prev next · Thread: first prev next last


On dinsdag 24 januari 2012 22:12:09 Luc Castermans wrote:
Op 22-01-12 11:02, H.C. van der Burg schreef:
Gisteren hebben we met 4 personen de versie LibreOffice 3.5.0. RC1
bekeken. Daar zijn wat bugs uitgekomen, die direct als bug gemeld
zijn. Ik heb mij voornamelijk beziggehouden met de helpbestanden uit
deze versie.
De onvolkomenheden die hieruit voort komen zijn mijns inziens niet als
bug aan te merken. Ik denk dat deze onvolkomenheden beter in Pootle
hersteld kunnen worden. Ik ga er dan vanuit dat deze wijzigingen in de
volgende versie van 3.5 worden meegenomen. Indien dat onjuist is dan
hoor ik dat graag even.

Hoi Henk,

Lijkt mij prima om meteen in Pootle aan het werk te gaan.

Luc

Ik heb zojuist in Pootle de vertaling van de UI, Help en WWW op 100% gekregen. 
Nu de fouten eruit halen!! Dat kan prima in Pootle, maar ook via deze lijst 
als je daar niet in thuis bent.

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.