Date: prev next · Thread: first prev next last


On zaterdag 21 januari 2012 17:14:28 Luc Castermans wrote:
Op 21 januari 2012 16:08 heeft Freek de Kruijf <f.de.kruijf@gmail.com>

het volgende geschreven:
On zaterdag 21 januari 2012 14:23:28 Luc Castermans wrote:
Hallo,

als je met Ctrl F9 de veldnamen aan zet, krijg te de rechter kolom in
je document te zien.

Tekst in document
====                          ============
Invoegen -> Velden -> Paginanummer           Paginanummers
Invoegen -> Velden -> Aantal Pagina's          Statistiek

dat Aantal Pagina's zou natuurlijk Aantal pagina's moeten zijn.

In het Engels is dit
Insert -> Fields -> Page Number              Page numbers
Insert -> Fields -> Page Count               Statistics

Vanwege consistentie zou ik Paginanummer respec. Aantal Pagina's in de
tekst willen laten verschijnen.  Ik heb geen idee waar dit in Pootle
zou kunnen staan.

Dan stel ik vast dat de vertaling in orde is. Echter met de Engelse
inhoud ben ik het niet eens. Wie gebruikt nu Statistics waar Page Count
zou kunnen staan. Of met het een woord zijn ?

Kan dit consequent gemaakt worden ?

Dat blijkt niet moeilijk te vinden, maar eigenlijk zou het in de broncode
moeten worden gewijzigd. Daarna volgt vanzelf de juiste vertaling.

In Pootle rechtsboven in het vakje Zoeken Paginanummers of Statistiek
invullen en dan op de neerwaartse pijl drukken en alleen Doeltekst
aangevinkt laten en vervolgens op Enter drukken. Onder het veld met de
Nederlandse tekst een paar keer op Volgende drukken en dan kom je
vanzelf die combinatie van Engelse en Nederlandse tekst tegen.

Jij lijkt behoorlijk op de hoogte te zijn. Kun jij het oppakken?

Groeten

Het bugrapport is https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=45048

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.