Date: prev next · Thread: first prev next last


On zaterdag 21 januari 2012 14:23:28 Luc Castermans wrote:
Hallo,

als je met Ctrl F9 de veldnamen aan zet, krijg te de rechter kolom in
je document te zien.

Tekst in document
====                          ============
Invoegen -> Velden -> Paginanummer           Paginanummers
Invoegen -> Velden -> Aantal Pagina's          Statistiek

dat Aantal Pagina's zou natuurlijk Aantal pagina's moeten zijn.

In het Engels is dit
Insert -> Fields -> Page Number              Page numbers
Insert -> Fields -> Page Count               Statistics

Vanwege consistentie zou ik Paginanummer respec. Aantal Pagina's in de
tekst willen laten verschijnen.  Ik heb geen idee waar dit in Pootle zou
kunnen staan.

Dat blijkt niet moeilijk te vinden, maar eigenlijk zou het in de broncode 
moeten worden gewijzigd. Daarna volgt vanzelf de juiste vertaling.

In Pootle rechtsboven in het vakje Zoeken Paginanummers of Statistiek invullen 
en dan op de neerwaartse pijl drukken en alleen Doeltekst aangevinkt laten en 
vervolgens op Enter drukken. Onder het veld met de Nederlandse tekst een paar 
keer op Volgende drukken en dan kom je vanzelf die combinatie van Engelse en 
Nederlandse tekst tegen.

Ik zal kijken of ik er binnenkort een bugrapport voor kan maken. Als iemand 
anders dat wil doen, dan graag.

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.