Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo allemaal,

On Fri, 9 Dec 2011 06:20:41 +0000, Kees Kriek wrote:
Hoi Leo

Ik zie in de vertaling van de gebruikersinterface het volgende:
<link href="text/swriter/01/05140000.xhp" name="Stijlen en
opmaak">Stijlen en opmaak</link>

Dit soort vraag deed er mij aan denken dat het W3C voor dit soort kwesties de "Internationalization Tag Set (ITS)" gepubliceerd heeft, een specificatie waarmee men kan aanduiden welke stukjes XML-code al dan niet vertaald mogen worden: <http://www.w3.org/TR/its/>. Dat moet dan natuurlijk wel in de brontekst gebruikt worden, wat hier waarschijnlijk niet het geval is ;-)

Christophe


Ik zie dat tussen de < en > tekens ook "Stijlen en opmaak" is vertaald.
Is dat ook de bedoeling of moet dit Engels blijven?

Groeten, Kees

--
Christophe Strobbe
K.U.Leuven - Dept. of Electrical Engineering - SCD
Research Group on Document Architectures
Kasteelpark Arenberg 10 bus 2442
B-3001 Leuven-Heverlee
BELGIUM
tel: +32 16 32 85 51
www.docarch.be
Twitter: @RabelaisA11y

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.