Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Kees,

Blijkbaar was dat wat kort door de bocht en dat je alles moet vertalen dat tussen rechte haakjes staat. Een ander hulpmiddel is kijken wat er in een andere taal vertaald werd. Dit gaat als volgt: startpagina van Pootle https://translations.documentfoundation.org/ dan Mijn account > Instellingen en daar kies je voor alternatieve brontalen. Ik heb Frans en Duits gekozen en dan zie ik wat er moet vertaald worden en soms helpt me ook om de juiste vertaling te formuleren.

HTH
Vriendelijke groeten,

Leo

Op 9/12/2011 7:20, Kees Kriek schreef:
Hoi Leo

Ik zie in de vertaling van de gebruikersinterface het volgende:
<link href="text/swriter/01/05140000.xhp" name="Stijlen en opmaak">Stijlen en opmaak</link>
Ik zie dat tussen de< en>  tekens ook "Stijlen en opmaak" is vertaald.
Is dat ook de bedoeling of moet dit Engels blijven?

Groeten, Kees
                    

--
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres
-----
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 2012.0.1873 / Virusdatabase: 2102/4669 - datum van uitgifte: 12/09/11
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.