Date: prev next · Thread: first prev next last


On zaterdag 10 december 2011 08:41:33 Kees Kriek wrote:
Hoi Kees,

Hoi Leo

Dank je voor de uitleg.
Maar:
Ik heb dit <link href="text/swriter/01/05140000.xhp" name="Stijlen en
opmaak">Stijlen en opmaak</link> dus al zien staan. Dit is al door iemand
anders vertaald. Hoe gaan we dit nu rechttrekken? Voor dit ene item kan ik
dit wel even doen, maar er kunnen dus meer van dit soort dingen tussen
zitten.

Als ik het goed heb dan krijg je wat er achter name= staat te zien als je met 
de muis over de koppeling gaat. Dus moet het vertaald worden. In dit geval is 
deze constructie niet erg zinvol omdat het geen extra informatie levert, maar 
het is er en dus vertalen.

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.