Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo allen,

In Pootle kom ik bij openstaande vertalingen regelmatig een aangekruist vakje "wazig" tegen, bijv.
Engelse tekst:
<ahelp hid="FN_WORDCOUNT_DIALOG">Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document.</ahelp>
Nederlandstalige tekst:
<ahelp hid="FN_WORDCOUNT_DIALOG">Telt het aantal woorden en tekens in de huidige selectie en in het hele document.</ahelp>

Zowel de Engelse als de Nederlandse tekst geeft exact weer wat er plaats vindt als op Tools > Word count of Extra > Woorden tellen wordt geselecteerd.

Het is de tekst die gebruikt wordt in het dialoogvenster Aanpassen van het menu Extra benodigd bij aanpassingen van menu' of werkbalken.

Het is mij niet duidelijk waarom iemand bij een juiste vertaling de tekst "wazig" plaatst en wat ik daar verder mee moet.

Hopelijk dat iemand daar duidelijkheid in kan verschaffen. Op deze "wazige" wijze komt versie 3.5 niet klaar voor 31 december 2011.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.