Date: prev next · Thread: first prev next last


On zondag 11 december 2011 22:47:31 H.C. van der Burg wrote:
Hallo allen,
[....]
Het is de tekst die gebruikt wordt in het dialoogvenster Aanpassen van
het menu Extra benodigd bij aanpassingen van menu' of werkbalken.

Het is mij niet duidelijk waarom iemand bij een juiste vertaling de
tekst "wazig" plaatst en wat ik daar verder mee moet.

wazig is de vertaling van het Engelse fuzzy. Als er wijzigingen in de Engelse 
tekst worden aangebracht, dat kan een spellingfout zijn, dan is het voor het 
systeem onzeker of de Nederlandse vertaling nog juist is. Deze vertaling op 
zich blijft staan, maar krijgt de markering "fuzzy" of in het Nederlands 
"wazig". Als de vertaling nog juist is hoef je dus alleen het vinkje weg te 
halen, maar anders moet de Nederlandse tekst worden aangepast.

Het kan ook zijn dat er een nieuwe stukje Engelse tekst wordt aangemaakt, die 
lijkt op een al eerder bekende Engelse tekst, ook dan kan het systeem de 
bijbehorende Nederlandse tekst alvast invullen, uiteraard dan gemarkeerd als 
wazig.

Teksten die als wazig zijn gemarkeerd komen niet terecht de GUI of de Help-
tekst. Het is dus belangrijk deze na te lopen en bij een juiste vertaling de 
wazig markering weg te halen.

Het kan natuurlijk ook dat een vertaler onzeker is over een juiste vertaling. 
Ook dan kan hij/zij deze markering gebruiken. Er is ook nog een commentaar 
veld waar een vertaler een opmerking in kan zetten, die natuurlijk alleen voor 
vertalers en nalezers zijn bedoeld. Dat veld kan ook gebruikt worden om om 
overleg te vragen als iemand die tekst wil veranderen of als iemand (veel) 
research heeft gedaan voor de vertaling en enige uitleg wil geven over het 
waarom. Dat kan dan ook voorkomen dat bijv. Add vertaald wordt door Optellen, 
maar later komt er iemand die denkt dat het Toevoegen moet zijn en dat dan ook 
zo verandert.

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.