Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Kees,

In OOo-tijd hebben we gekozen voor vanglijnen...
Ik ben nog even in mijn archieven gedoken en haalde enkele interessante dingen boven en heb ze op de site van ODFAuthors gepost: Woordenlijst Engels - Nederlands en de Stijlgids.

Veel plezier er mee.
Vriendelijke groeten

Leo

Op 9/12/2011 7:22, Kees Kriek schreef:
Tja..... nog maar een opmerking
Ik zie bij de vertaling onder sdraw.po het volgende:
"Snap to" is vertaald als "Vangen aan"
Bijvoorbeeld "Snap to grid" is vertaald als "Vangen aan raster"
Dit lijkt me vrij vertaald.
Ik zou het vertaald hebben als "Uitlijnen aan raster"

Wat is nu beter en........... wie controleert nu al het vertaalde op juistheid?

Groeten, Kees
                    

--
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres
-----
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 2012.0.1873 / Virusdatabase: 2102/4669 - datum van uitgifte: 12/09/11
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.