Date: prev next · Thread: first prev next last


On zaterdag 10 december 2011 08:42:59 Kees Kriek wrote:
Hoi Kees,

Hoi Leo

In OOo-tijd hebben we gekozen voor vanglijnen...

Maar hier staat dus "vangen aan'. Is adt hetzelfde?

Ja. Elders staat "Aan vanglijnen vangen".
 
-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf

P.S. Misschien kun je het volgende artikel eens lezen o.a. over "top posten":
http://nl.opensuse.org/openSUSE:E-maillijst_netiquette
Als je bij het beantwoorden even de moeite neemt om weg te halen wat niet meer 
relevant is, dan spaart dat tijd bij de lezer om uit te zoeken waar het 
eigenlijk over gaat. Als je daarbij ook nog je reactie na de zin/alinea waarop 
je reageert zet dan wordt het nog makkelijker.

Bij "top posten" krijg je dit:

Reactie: Dus het kost mij uiteindelijk ook minder tijd
Antwoord: Dat is minder dan de tijd die de lezers besteden
Reactie: Maar het kost mij tijd om te knippen en te plakken
Antwoord: Omdat het bij al die lezers extra tijd kost.
Vraag: Waarom is dat erg?
Antwoord: Omdat je dan eerst beneden moet lezen waar het over gaat
Vraag: Waarom niet bovenaan antwoorden?

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.