Date: prev next · Thread: first prev next last


On vrijdag 9 december 2011 07:22:32 Kees Kriek wrote:
Tja..... nog maar een opmerking
Ik zie bij de vertaling onder sdraw.po het volgende:
"Snap to" is vertaald als "Vangen aan"
Bijvoorbeeld "Snap to grid" is vertaald als "Vangen aan raster"
Dit lijkt me vrij vertaald.
Ik zou het vertaald hebben als "Uitlijnen aan raster"

Wat is nu beter en........... wie controleert nu al het vertaalde op
juistheid?

Hallo Kees,

Allebei lijkt mij de bedoeling van die zin weer te geven, dus mag je zelf 
kiezen. Dat is nu eenmaal de vrijheid van de vertaler. Wel is het goed als je 
in sdraw.po zoekt naar hoe "snap to" daarin elders is vertaald en dan 
consequent blijft in die vertaling.

Overigens geeft de Duitse vertaling die ik naast de Engelse tekst laat 
verschijnen nog wel een mooie suggestie, namelijk "vangen aan". "snap line" 
zou dan vanglijn kunnen worden.

Hopelijk is er een gebruiker die een ongelukkige vertaling rapporteert. Ideaal 
zou zijn dat er een nalezer is, maar die is schaars, zo niet aanwezig.

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.