Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo,

Freek de Kruijf wrote (09-12-11 21:09)
On vrijdag 9 december 2011 07:22:32 Kees Kriek wrote:

"Snap to" is vertaald als "Vangen aan"
Bijvoorbeeld "Snap to grid" is vertaald als "Vangen aan raster"
Dit lijkt me vrij vertaald.
Ik zou het vertaald hebben als "Uitlijnen aan raster"

Allebei lijkt mij de bedoeling van die zin weer te geven,

Ik vind 'vangen'wel aardiger, want als je binnen een bepaalde afstand van de rasterlijn komt, springt het object er tegenaan.

                             dus mag je zelf
kiezen. Dat is nu eenmaal de vrijheid van de vertaler. Wel is het goed als je
in sdraw.po zoekt naar hoe "snap to" daarin elders is vertaald en dan
consequent blijft in die vertaling.

Daaraan ben je wel gehouden ja.
Als iets naar je idee fout of niet zo goed is: gewoon op deze lijst posten :-)

vr groeten,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.