Date: prev next · Thread: first prev next last


Ik ben niet kieskeurig.

Luc

Op 8 december 2011 23:30 schreef Rob Snelders <rob@ertai.nl> het volgende:

Hoi Allen,

Voor de meeting van 21 Januari hebben we 2 mogelijkheden. Nijmegen voor
ongeveer 75 euro of Eindhoven, gratis. Ik heb bij beidde nog niet
geinformeerd of het daar kan.
Ik weet echter niet of, als we nog vaak in het MAD gaan zitten in
eindhoven of we dan nog welkom zijn. Daarom ook lijkt me het goed eens
ergens anders te zitten, ook omdat het dan voor andere mensen een keer
dichtbij hebben.

Waarvoor kiezen jullie?

--
M.V.G.
Rob Snelders

--
Unsubscribe instructions: E-mail to 
discuss+help@nl.libreoffice.**org<discuss%2Bhelp@nl.libreoffice.org>
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: 
http://listarchives.**libreoffice.org/nl/discuss/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
Luc Castermans
mailto:luc.castermans@gmail.com

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.