Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste Rob,

Rob Snelders wrote (08-12-11 23:30)

Voor de meeting van 21 Januari hebben we 2 mogelijkheden. Nijmegen voor
ongeveer 75 euro of Eindhoven, gratis. Ik heb bij beidde nog niet
geinformeerd of het daar kan.
Ik weet echter niet of, als we nog vaak in het MAD gaan zitten in
eindhoven of we dan nog welkom zijn. Daarom ook lijkt me het goed eens
ergens anders te zitten, ook omdat het dan voor andere mensen een keer
dichtbij hebben.

Waarvoor kiezen jullie?

Ik denk dat het prima is eens een (bescheiden) vergoeding te betalen. Of een andere bijdrage voor Eindhoven als we daar zo gastvrij worden ontvangen.

Kies graag voor een practische oplossing de 21e.

En wat mij betreft, ziet die er onverwacht anders uit: ik heb dan een hele dag een andere training (dag uit een serie) en kan dus onmogelijk meedoen. Helaas.

Wil natuurlijk graag helpen met wat voorbereiden etc.

Veel groet


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.