Date: prev next · Thread: first prev next last


On vrijdag 9 december 2011 07:21:24 Kees Kriek wrote:
Hoi Leo

Nog een vraagje.
Ik zie kreten als: oDialog1Model = oDialog1.Model
Wat moet hiervan vertaald worden?

Lastig. Kennelijk is dit een voorbeeld van een script en in dat geval mag je 
een zelf gekozen parameter een eigen naam geven, maar de functie natuurlijk 
niet. Vervolgens is het dan natuurlijk wel de bedoeling dat die zelf gekozen 
parameter later in het voorbeeldscript weer dezelfde naam heeft.

In dit specifieke geval zou ik niets vertalen. oDialog1Model leest voor de 
goede verstaander hetzelfde als oDialoog1Model

Dit goed vertalen vereist gewoon dat je de gehele context en dus de Engelse 
tekst er omheen goed tot je door laat dringen. Met alleen de tekst in Pootle 
kom je er dan niet.

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.