Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei,


28. huhtikuuta 2012 11.55 "Harri Pitkänen" <hatapitk@iki.fi> kirjoitti:

uskaltaisin tuon jälkeen jo kokeilla seuraavanlaista toimenpidettä: anna
päätteessä komento

 rm -r ~/.config/libreoffice/3/user/uno_packages

ja käynnistä tämän jälkeen LibreOffice kahdesti uudelleen. Kerro, toimiiko
Voikko paremmin toisen käynnistyksen jälkeen.


no tein joutessani tuon, eikä mitään muutosta. Tilanne ennallaan - Voikkoa
ei näy vieläkään.

JusSi

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.