Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei!

Päivitin Ubuntun uusimpaan. Pakettien hallinta näyttää, että Voikko on
asennettu ja oikoluku näyttää ainakin tässä Firefoxin puolella toimivankin.
LibO on nyt 3.5.2.2 eli uusin versio. Kun asennuksista katsoo, niin Voikko
välilehti pysyy harmaana ja kirjoituksen aputyökaluissa ei tule Voikkoa
ollenkaan näkyviin käytettävissä olevien kielimoduulien valikossa.

JusSi

-- 
Jussi Silvonen
http://silvonen.wordpress.com/

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.