Date: prev next · Thread: first prev next last


27.04.2012 16:21, "Harri Pitkänen" kirjoitti:

- Mitä Voikkoon liittyviä paketteja on asennettuna? Ainakin
"libreoffice-voikko" pitäisi asentaa.

root@ubuntu:~# cat /etc/issue
Ubuntu 12.04 LTS \n \l

root@ubuntu:~# apt-cache search voikko
libenchant1c2a - Wrapper library for various spell checker engines (runtime libs)
libreoffice-voikko - Finnish language tools for LibreOffice
libvoikko-dev - Development files for libvoikko
libvoikko1 - Library of Finnish language tools
mozvoikko - Finnish spell-checker extension for Firefox (transitional package)
openoffice.org-voikko - Finnish language tools for LibreOffice
voikko-fi - Description of Finnish morphology written in Malaga
xul-ext-mozvoikko - Finnish spell-checker extension for Firefox
libenchant-voikko - Voikko spell-checker libenchant plugin
tmispell-voikko - Ispell-käärin joka käyttää Voikkoa oikolukuun
python-libvoikko - Python bindings for libvoikko
root@ubuntu:~#

En löytänyt asiaan liittyvää keskustelua Ubuntun suomenkieliseltä
keskustelualueelta enkä myöskään raportoituja bugeja, joten luulisin, että
useimmilla tuo varmaan toimii.

Voikko toimii sekä LibreOfficessa (ver LibreOffice 3.5.2.2) että Mozillassa (ver 12.0).

Ystävällisin terveisin Asmo Koskinen.


--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.