Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei,

tuli aika pitkä listaus.


jussi@jussi-mini-laptop:~$ /usr/lib/libreoffice/program/unopkg list
--bundled
All deployed bundled extensions:

Identifier: com.sun.star.script.provider.ScriptProviderForPython
 Version: 3.3.0
 URL: vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/script-provider-for-python
 is registered: yes
 Media-Type: application/vnd.sun.star.package-bundle
 Description: Lisää tuen Python-komentokielen käytölle komentosarjoissa,
jotka sijaitsevat LibreOffice-asennuksen user- tai share-kansioissa tai
asiakirjoissa.

 bundled Packages: {
   URL:
vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/script-provider-for-python/components.rdb
   is registered: yes
   Media-Type: application/vnd.sun.star.uno-components
   Description:

 }

Identifier: com.sun.star.PresentationMinimizer-linux_x86
 Version: 1.0.3
 URL: vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/presentation-minimizer
 is registered: yes
 Media-Type: application/vnd.sun.star.package-bundle
 Description: Esitysten koon minimointi pienentää diaesityksen
tiedostokokoa. Esityksessä olevat kuvat pakataan ja tarpeeton tieto, joka
ei näy esityksessä, poistetaan. Esityksen koon minimointi voi myös muuttaa
kuvien pakkaustasoa. Esitykset, joita on tarkoitus seurata näytöltä tai
valkokankaalta, eivät tarvitse yhtä laadukkaita kuvia kuin tulostettavaksi
tarkoitetut esitykset.

 bundled Packages: {
   URL:
vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/presentation-minimizer/registry/schema/org/openoffice/Office/extension/SunPresentationMinimizer.xcs
   is registered: yes
   Media-Type: application/vnd.sun.star.configuration-schema
   Description:

   URL: vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/presentation-minimizer/
SunPresentationMinimizer.uno.so
   is registered: yes
   Media-Type:
application/vnd.sun.star.uno-component;type=native;platform=Linux_x86
   Description:

   URL:
vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/presentation-minimizer/registry/data/org/openoffice/Office/extension/SunPresentationMinimizer.xcu
   is registered: yes
   Media-Type: application/vnd.sun.star.configuration-data
   Description:

   URL:
vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/presentation-minimizer/registry/data/org/openoffice/Office/Addons.xcu
   is registered: yes
   Media-Type: application/vnd.sun.star.configuration-data
   Description:

   URL:
vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/presentation-minimizer/registry/data/org/openoffice/Office/ProtocolHandler.xcu
   is registered: yes
   Media-Type: application/vnd.sun.star.configuration-data
   Description:

 }

Identifier: com.sun.star.mysql-connector-ooo-linux_x86
 Version: 1.0.1
 URL: vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/mysql-connector-ooo
 is registered: yes
 Media-Type: application/vnd.sun.star.package-bundle
 Description: MySQL-sovitin asentaa natiivin MySQL-tietokanta-ajurin. Se
on nopea, hyvin integroitu eikä vaadi erillisen JDBC- tai ODBC-ajurin
asentamista. MySQL-tietokantojen käyttäminen LibreOffice Basessa ei voisi
olla helpompaa.

 bundled Packages: {
   URL: vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/mysql-connector-ooo/
mysqlc.uno.so
   is registered: yes
   Media-Type:
application/vnd.sun.star.uno-component;type=native;platform=Linux_x86
   Description:

   URL:
vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/mysql-connector-ooo/registry/data/org/openoffice/Office/DataAccess/Drivers.xcu
   is registered: yes
   Media-Type: application/vnd.sun.star.configuration-data
   Description:

 }

Identifier: org.puimula.ooovoikko
 Version: 3.3
 URL: vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/voikko
 is registered: unknown
 Media-Type: application/vnd.sun.star.package-bundle
 Description:
 bundled Packages: {
   URL: vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/voikko/config.xcs
   is registered: yes
   Media-Type: application/vnd.sun.star.configuration-schema
   Description:

   URL: vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/voikko/voikko.so
   is registered: no
   Media-Type:
application/vnd.sun.star.uno-component;type=native;platform=Linux_x86
   Description:

   URL: vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/voikko/config.xcu
   is registered: yes
   Media-Type: application/vnd.sun.star.configuration-data
   Description:

   URL: vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/voikko/SettingsDialog.xcu
   is registered: yes
   Media-Type: application/vnd.sun.star.configuration-data
   Description:

   URL: vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/voikko/Linguistic.xcu
   is registered: yes
   Media-Type: application/vnd.sun.star.configuration-data
   Description:

 }

Identifier: org.openoffice.legacy.menubar
 URL: vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/menubar
 is registered: yes
 Media-Type: application/vnd.sun.star.package-bundle
 Description:
 bundled Packages: {
   URL: vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/menubar/Jobs.xcu
   is registered: yes
   Media-Type: application/vnd.sun.star.configuration-data
   Description:

   URL: vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/menubar/Linux_x86/
menubar.uno.so
   is registered: yes
   Media-Type:
application/vnd.sun.star.uno-component;type=native;platform=Linux_x86
   Description:

 }

Identifier: org.openoffice.da.writer2latex.oxt
 Version: 1.0.2
 URL: vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/writer2latex
 is registered: yes
 Media-Type: application/vnd.sun.star.package-bundle
 Description: Writer2Latex:illa on mahdollista viedä dockumentti LaTeX:iin
tai BibTeX:iin
 bundled Packages: {
   URL:
vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/writer2latex/writer2latex.rdb
   is registered: yes
   Media-Type: application/vnd.sun.star.uno-typelibrary;type=RDB
   Description:

   URL: vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/writer2latex/W2LDialogs/
   is registered: yes
   Media-Type: application/vnd.sun.star.basic-library
   Description:

   URL: vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/writer2latex/Options.xcs
   is registered: yes
   Media-Type: application/vnd.sun.star.configuration-schema
   Description:

   URL:
vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/writer2latex/writer2latex-filter.jar
   is registered: yes
   Media-Type: application/vnd.sun.star.uno-component;type=Java
   Description:

   URL:
vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/writer2latex/w2l_types.xcu
   is registered: yes
   Media-Type: application/vnd.sun.star.configuration-data
   Description:

   URL:
vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/writer2latex/w2l_filters.xcu
   is registered: yes
   Media-Type: application/vnd.sun.star.configuration-data
   Description:

   URL: vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/writer2latex/Options.xcu
   is registered: yes
   Media-Type: application/vnd.sun.star.configuration-data
   Description:

 }

Identifier: com.sun.wiki-publisher
 Version: 1.1.1
 URL: vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/wiki-publisher
 is registered: yes
 Media-Type: application/vnd.sun.star.package-bundle
 Description: Wiki Publisher -lisäosa mahdollistaa MediaWiki-palvelimilla
olevien wiki-sivujen muokkaamisen ilman, että käyttäjän tarvitsee osata
MediaWikin merkintäkieltä. Näin voit julkaista kätevästi uusia tai aiemmin
kirjoitettuja asiakirjojasi Writeristä wiki-sivustolle.

 bundled Packages: {
   URL: vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/wiki-publisher/help
   is registered: yes
   Media-Type: application/vnd.sun.star.help
   Description:

   URL:
vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/wiki-publisher/WikiExtension.xcs
   is registered: yes
   Media-Type: application/vnd.sun.star.configuration-schema
   Description:

   URL:
vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/wiki-publisher/WikiEditor/
   is registered: yes
   Media-Type: application/vnd.sun.star.basic-library
   Description:

   URL:
vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/wiki-publisher/components.rdb
   is registered: yes
   Media-Type: application/vnd.sun.star.uno-components
   Description:

   URL: vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/wiki-publisher/Addons.xcu
   is registered: yes
   Media-Type: application/vnd.sun.star.configuration-data
   Description:

   URL:
vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/wiki-publisher/ProtocolHandler.xcu
   is registered: yes
   Media-Type: application/vnd.sun.star.configuration-data
   Description:

   URL:
vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/wiki-publisher/WikiExtension.xcu
   is registered: yes
   Media-Type: application/vnd.sun.star.configuration-data
   Description:

   URL:
vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/wiki-publisher/OptionsDialog.xcu
   is registered: yes
   Media-Type: application/vnd.sun.star.configuration-data
   Description:

   URL: vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/wiki-publisher/Filter.xcu
   is registered: yes
   Media-Type: application/vnd.sun.star.configuration-data
   Description:

   URL: vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/wiki-publisher/Types.xcu
   is registered: yes
   Media-Type: application/vnd.sun.star.configuration-data
   Description:

   URL: vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/wiki-publisher/Paths.xcu
   is registered: yes
   Media-Type: application/vnd.sun.star.configuration-data
   Description:

 }

Identifier: com.sun.star.PDFImport-linux_x86
 Version: 1.0.5
 URL: vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/pdfimport
 is registered: yes
 Media-Type: application/vnd.sun.star.package-bundle
 Description: PDF-tuonnin avulla voit avata ja muokata PDF-asiakirjoja.
Paras tulos ilman vääristymiä asiakirjan asettelussa saavutetaan
käyttämällä PDF/ODF-yhdistelmätiedostoa. PDF/ODF-yhdistelmätiedosto on
PDF-tiedosto, jonka sisälle on upotettu ODF-tiedosto. PDF/ODF-tiedostot
avataan LibreOfficessa ODF-tiedostona, jolloin mitään asiakirjan sisältämää
tietoa ei menetetä.

 bundled Packages: {
   URL: vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/pdfimport/basic/
   is registered: yes
   Media-Type: application/vnd.sun.star.basic-library
   Description:

   URL: vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/pdfimport/xpdfimport
   is registered: yes
   Media-Type: application/vnd.sun.star.executable
   Description:

   URL: vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/pdfimport/
pdfimport.uno.so
   is registered: yes
   Media-Type:
application/vnd.sun.star.uno-component;type=native;platform=Linux_x86
   Description:

   URL:
vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/pdfimport/pdf_import_filter.xcu
   is registered: yes
   Media-Type: application/vnd.sun.star.configuration-data
   Description:

   URL: vnd.sun.star.expand:$BUNDLED_EXTENSIONS/pdfimport/pdf_types.xcu
   is registered: yes
   Media-Type: application/vnd.sun.star.configuration-data
   Description:

 }

jussi@jussi-mini-laptop:~$

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.