Date: prev next · Thread: first prev next last


Vaihdan tässä junaa, menee vähän aikaa että pääsen nettiyhteyden päähän,
laitan viestiä illemmalla.

JusSi

-----
Jussi Silvonen
http://silvonen.wordpress.com
28.4.2012 13.43 "Harri Pitkänen" <hatapitk@iki.fi> kirjoitti:

On Saturday 28 April 2012, Jussi Silvonen wrote:
tällaista tällä kertaa:

Sitten seuraava komento:

 unopkg reinstall --bundled --verbose

Tästäkin tuloste listalle.

Harri

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.