Date: prev next · Thread: first prev next last


Asmo,

kiitos selkeästä palautteesta. Tarkistin, että nuo kaikki listaamasi ovat
koneella, eikä tilanne muuttunut miksikään. Niinpä etsin käsiini toisen
koneen, johon on myös tehty päivitys uusimpaan, ja tällä koneella Voikko
tosiaan toimii.

Voiko tälle listalle lähettää kuvakaappauksia liitteenä? Voisin näyttää
mitä tuolla miniläppärin puolella tapahtuu.

JusSi

27. huhtikuuta 2012 16.35 Asmo Koskinen <asmo.koskinen@arkki.info>kirjoitti:

27.04.2012 16:21, "Harri Pitkänen" kirjoitti:root@ubuntu:~# apt-cache
search voikko
libenchant1c2a - Wrapper library for various spell checker engines
(runtime libs)
libreoffice-voikko - Finnish language tools for LibreOffice
libvoikko-dev - Development files for libvoikko
libvoikko1 - Library of Finnish language tools
mozvoikko - Finnish spell-checker extension for Firefox (transitional
package)
openoffice.org-voikko - Finnish language tools for LibreOffice
voikko-fi - Description of Finnish morphology written in Malaga
xul-ext-mozvoikko - Finnish spell-checker extension for Firefox
libenchant-voikko - Voikko spell-checker libenchant plugin
tmispell-voikko - Ispell-käärin joka käyttää Voikkoa oikolukuun
python-libvoikko - Python bindings for libvoikko
root@ubuntu:~#-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.