Date: prev next · Thread: first prev next last


On Wednesday 21 December 2011, REDACTED wrote:
Niin ja sinne etusivun uutisarkistoon voitaisiin laittaa laadukkaita
uutisia. Mitä olet mieltä tästä?

Laadukkaita uutisia on aika vähän suomeksi... Jättäisin tämän myöhemmäksi, tai 
oikeastaan sen henkilön päätettäväksi, joka aikanaan toivottavasti alkaa 
huolehtia viestinnästämme. Ellei sitten palstajaon muutos tuo tähän uutta 
näkökulmaa.

Mutta sitä etusivun kolmen palstan uudelleenjärjestelyä voisi hahmotella. Ehkä 
ensin näin sähköpostitse (jotta kaikki voivat kommentoida) ja vasta sitten 
varsinaiseen julkaisujärjestelmään.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.