Date: prev next · Thread: first prev next last


On Monday 19 December 2011, REDACTED wrote:
Joo sen XINGin voisi ottaa pois etusivulta. Sen XINGin ja LinkedInin voisi
vaikka laittaa luettelona "Muut tukikanavat"-sivulle "Sosiaalinen
media"-alaotsikon alle. Vai onko tuo hyvä idea? Silloin etusivulla olisi
ne Facebookit, Twitter, Google+ ja Identi.ca. Tietenkin tuo Identi.ca
voidaan myös sijoittaa sinne missä XING ja LinkedIn olisi. Voin tehdä
siitä ehdotukset järjestelmään, jotta näet miltä ehdotukseni näyttäisi.

Ehkä noita pois jätettyjä ei tarvitse listata missään. Joka tapauksessa, kun 
on kyse englanninkielisistä ryhmistä, niistä kiinnostuneet voivat etsiä tietoa 
suoraan englanninkielisiltä sivuilta.

Identi.ca saisi mielestäni jäädä etusivulle siksi, että sitä käyttävät 
tiettävästi ainakin muutamat Suomessa toimivat vapaiden ohjelmistojen 
kehittäjät ja käyttäjät.

Eli jos etusivulla olisi nyt viisi ryhmää (2xFacebook, Google+, Twitter ja 
Identi.ca) ja pidetään se määrä viitenä jatkossakin. Mutta tarkistetaan aina 
välillä, mitkä ryhmistä ovat oikeasti aktiivisia ja vaihdetaan tarpeen mukaan. 
Jos aktiivisia ryhmiä alkaa kertyä (tai tulee vaikkapa suomenkielisiä ryhmiä), 
niin kasvatetaan listaa kerralla kaksinkertaiseksi eli kaksi täyttä viiden 
kuvakkeen riviä.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.