Date: prev next · Thread: first prev next lastHei!
Silverstripessa olisi taas sivujen julkaisupyyntöjä. Tein "IRC-kanavat" sivun, kun 
englanninkielisillä sivuillakin on sellainen "sivu" tavallaan. Tietenkin sen sivun voi muuttaa 
sivuksi, johon on kerätty esimerkiksi foorumeita, jotka on kohdistettu vain LibreOfficelle ja muita 
eri keinoja, joilla voi ottaa yhteyttä joko meille tai kansainvälisesti. Sivun luomisen takia 
"Ohjeet ja tuki" sivukin odottaa julkaisua.
Ehkä tärkein julkaisupyyntö on etusivusta, johon lisäsin uusia sosiaalisten medioiden linkkejä 
kuten Identi.ca:n ja LinkedInin. Kun Silverstripe ei antanut valmista kuvaa linkkiin kuten 
Twitterin tai Facebookin kohdalla, jouduin laittamaan XINGin ja LinkedInin kohdalle kuvakkeen, jota 
käytetään IRC:n kuvakkeena kansainvälisillä sivuilla eli puhekuplaa. Halusin, että XINGin ja 
LinkedInin linkkien teksti olisi samassa tasossa kuin Twitterin, Identi.ca:n ja Facebookin kohdalla 
eikä olisi niin kuin nykyisen etusivun XINGin ja Facebookin kohdalla.
Teveisin
Jan                    
-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.