Date: prev next · Thread: first prev next last


On Sunday 18 December 2011, Harri Pitkänen wrote:
On Saturday 17 December 2011, REDACTED wrote:
Hei!
Silverstripessa olisi taas sivujen julkaisupyyntöjä.

Kiitos, vaikuttaa ihan hyvältä. Katson muutokset ja julkaisen sivut
huomenna.

Julkaisin kaikki paitsi etusivun. Tuo sosiaalisten medioiden rivi näyttää nyt 
vähän epätasapainoiselta, kun se jakautuu kahdelle riville, ja alemmalla 
rivillä on vain kaksi kuvaketta.

Kannattaisikohan meidän rajata tuo lista viiteen kuvakkeeseen? Minusta se 
voisi olla järkevää siinäkin mielessä, että emme turhaan hajauttaisi pientä 
yhteisöämme liian moneen eri verkostoon. LinkedIn-sivulle ei edes pääse ilman 
kirjautumista, joten sen voisi mielestäni jättää pois. Muilta sivuilta sentään 
voi sisältöä lukea liittymättä palveluun.

Toinen pois jätettävä voisi olla joko Xing tai toinen Facebook-ryhmistä. Jos 
Facebookista karsitaan, niin otetaan pois se, jolla on vähemmän tykkääjiä, eli 
Document Foundationin ryhmä. Mutta Xingin poistamista puoltaisi se, että se on 
käytännössä Suomessa aika tuntematon, ja pääosa käyttäjistä onkin Saksasta.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.