Date: prev next · Thread: first prev next last


On Wednesday 14 December 2011, Risto I. Jääskeläinen wrote:
Vähän tuossa ohjeita suomentelin Pootlen kautta ja vasta siellä
huomasin, että on tullut/tulossa uusia funktioita, bittioperaatioita.
Mutta nyt mennään vanhoilla funktion nimillä? Tai sitten on joku
kertaprosessi, jolla nimet vaihdetaan?

Mielestäni parasta olisi käyttää ohjeissa lähtökohtaisesti englanninkielisiä 
nimiä ja lopuksi lisätä kerralla muutamaan strategisesti valittuun paikkaan 
suomenkieliset nimet englanninkielisten rinnalle. Käytännössä nämä paikat 
voisivat olla ohjeen hakemisto sekä funktioiden yksityiskohtaisessa 
kuvauksessa olevat funktion nimen mukaiset otsikot.

Ohjettahan pitäisi voida käyttää mahdollisimman hyvin riippumatta siitä, onko 
asetuksissa valinnut suomenkieliset vai englanninkieliset funktiot. Vuoden tai 
parin kuluttua voisimme sitten järjestää vaikkapa kyselyn siitä, kumpia 
käyttäjät ovat lopulta päätyneet käyttämään. Jos enemmistö käyttää silloin 
suomenkielisiä funktioita, voidaan vaihtaa ohjeessakin suomenkieliset nimet 
ensisijaisiksi.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.